Deska Guttanit 14

Střešní bitumenové desky jsou vyráběny patentovaným způsobem. Jsou založeny na principu vrstvené laminace a vlákny orientovanými v podélném směru. Tento princip je zvolen záměrně, aby zajistil desce dostatečnou pružnost, pevnost a také odolnost proti povětrnostním i mechanickým vlivům.

Střešní bitumenové desky se nejčastěji využívají na šikmé střechy, a to již od sklonu 7°. Další využití nacházejí bitumenové střešní desky, a to i obloukové, na hospodářských a zemědělských stavbách, dále na zahradních stavbách a přístřešcích, na rekreačních objektech, chatách a chalupách. Využití mohou nalézt rovněž při renovaci starých střech, neboť vzhledem k nízké hmotnosti příliš nezatíží původní stavbu a navíc je jejich použití velmi snadné, takže s jejich pomocí je možné překrytí nevyhovující staré krytiny.

K dalším výhodám kromě lehkosti a snadného použití lze připočíst také vysokou statickou i mechanickou odolnost, rozměrovou stálost, dlouhodobou vodonepropustnost a rovněž zdravotní nezávadnost, jelikož materiál neobsahuje ani azbest, ani formaldehyd. Pro instalaci bitumenových desek je zapotřebí mít pouze základní nářadí.  

Při pokládce bitumenových desek jako střešní krytiny je třeba pokládat desky proti směru převládajícího větru. To znamená tak, aby druhá řada začínala polovinou desky a třetí řada opět celou deskou. Desky je možné dle potřeby řezat elektrickou kotoučovou pilou anebo ruční pilou. Na mezipodporách se doporučuje přibíjet desky na každé druhé vlně. Před úplným přibitím na desce nikdy nestůjte, mohlo by dojít ke změně tvaru vlny. Volný konec bitumenové desky u okapu střechy nesmí přečnívat o více než 5 cm.

Při pokládce svislé, například při opláštění nebo oplocení je nutné bitumenovou desku kotvit ve svislém směru minimálně na čtyři podpory, a to nejlépe po 62 centimetrech. Kotvení se provádí přibíjením v úžlabí vlny, a to běžnými hřeby.

Bitumenové desky jsou nejčastěji dodávány v barevných variantách červená terakota, hnědá, černá a zelená.