Interiérový design je komplexní proces, jehož cílem je zkombinovat optimálně potřeby uživatele a vlastnosti daného prostoru. Od bytového architekta se očekává, že bude mít praktickou znalost historie vývoje v oboru a rovněž povědomí o aktuálních trendech bytového designu. To vše musí být zastřešeno tvůrčími schopnostmi vytvářet interiéry funkční a na estetické úrovni.

Role bytového architekta je stejně důležitá jak při vytváření zcela nových prostor při zařizování nových bytů, tak při rekonstrukci bytů starších. Bytový architekti běžně nabízejí komplexní služby v oblasti návrhů dispozic celých domů a bytů, ale i jejich jednotlivých částí. Při přestavbě či rekonstrukci dostává původní podoba bytu zcela odlišnou hodnotu i podobu, než v případě, kdy vzniká designový proces od samého počátku.

Řešení dispozic jednotlivých místností, ať už jsou to pokoje atypických rozměrů, koupelny, kde je potřeba odstranit staré bytové jádro anebo návrhy kuchyní, které propojují jídelny s pracovní kuchyňskou zónou, to vše je pro bytového architekta vždy novou výzvou.

Vyplatí se najmout bytového architekta?

Každý, kdo stojí před otázkou, zda vynaložit nemalé finanční prostředky, by si měl uvědomit, že investice do projektu vytvořeného profesionálem je dobrá investice. Výsledkem práce profesionálního bytového architekta je vždy takový prostor, který je navržen přesně na míru zákazníkovi, tedy v tomto případě zadavateli rekonstrukce.

Bytový architekt probere s klientem všechna jeho očekávání, zohlední jeho potřeby, a také případné plány do budoucna a to vše s ohledem na možnosti daného bytu. Výsledkem pak je prostor, ve kterém se klient cítí příjemně a dobře se mu tam žije.

Praxe jednoznačně ukazuje, že náklady na rekonstrukci bytu prováděnou svépomocí jsou vždy vyšší než náklady na projekt rekonstrukce od architekta a stavba následná, a to včetně honoráře pro architekta. Bytový architekt je schopen předpokládat předem jistá úskalí a problémy s rekonstrukcí spojené, což vám ve výsledku ušetří finanční prostředky za náklady spojené s případnými dodatečnými úpravami či porekonstrukčními opravami. Díky dobře propracovanému a perfektně promyšlenému plánu na využití bytového prostoru budou díky návrhu bytového architekta využity všechny aktuálně dostupné moderní možnosti rekonstrukce.

Cena za návrh a práci bytového architekta je odlišná vždy podle rozsahu rekonstrukce, velikosti bytu a nároků zadavatelů. Dobrý pocit z nově zrekonstruovaného bytu a dlouhodobě dobře funkčně využitelného interiéru, kde je kladen důraz i na jeho estetickou stránku, vždy za tuto investici stojí.