V současné době je stále více lidí přitahováno prastarým učením pocházejícím z Dálného východu. Jedná se o učení Feng-shui. Toto učení si klade za cíl dosáhnout harmonického proudění energie, kterým můžeme pozitivně ovlivnit náš celý život. Feng-shui nám také může pomoci s řešením problémů spojených s určitými životními situacemi, proto je vždy moudré, snažit se dozvědět o tomto učení co nejvíce.

Učení feng-shui navazuje na tisíciletou tradici. Vzniklo na základě dlouhodobého pozorování přírody. Jako lidstvo samo je starý poznatek o tom, že nás naše okolí velmi ovlivňuje. Je to nejen podoba krajiny, vegetace v ní rostoucí anebo podnebí daného místa, ale také domy či pokoje, jejich zařízení, a lidé, kteří žijí nebo se pohybují v naší blízkosti. Vše je jakýmsi nositelem jistého vnitřního významu.

Možnosti, jak čerpat ze svého okolí energii, pro nás často zůstávají neznámé, a to je důvod, proč jsou obvykle nevyužité. Feng-shui nás učí, jak dokázat využít síly uspořádání našeho příbytku, abychom získali optimální životní pocit, nabyli štěstí a zachovali si pevné zdraví.
Z minulosti víme, že naši předkové se zvlášť pečlivě zaměřovali na orientaci obytných budov podle slunce a větru, zajímali se o typ střechy nebo dbali na správné umístění vnitřního vybavení domu i bytu.

Obývací pokoj dle principů Feng-shui
zdroj: http://www.fengshuiporadce.cz/inpage/obyvaci-pokoj/

Jak známo, špatné uspořádání bytu nebo nedomyšlená stavba může být pro lidský organismus velkou zdravotní zátěží. Pozdě je, když si tyto skutečnosti uvědomíme až následkem velkých psychických problémů nebo těžkého onemocnění. Proč se tedy nechat negativně ovlivňovat, když učení feng-shui nám může ukázat tu správnou cestu?

Znalci učení feng-shui dobře vědí, že vodní toky, či zvláštní magnetismus v podzemí způsobují neviditelné podzemní energetické proudy, což by mělo být zohledněno hlavně při výběru místa pro lůžko nebo jídelní stůl, aby taková negativní energie neovlivňovala i člověka a jeho zdraví.

Vše, co se nachází kolem nás má své specifické vyzařování energie, ať už se jedná o jakýkoli předmět, barvu, tvar nebo kus nábytku, nebo třeba pokojové rostliny. Vše souvisí se vším a je tedy velmi důležité umět energii z našeho okolí harmonizovat.

Především je třeba myslet na to, že přebytek zařízení a nakupení velkého množství předmětů v našich příbytcích brzdí volný tok energie čchi, a to stejným způsobem jako například tmavé a zanedbané kouty. Ideální situace nastává, může-li energie zcela volně cirkulovat. K nebezpečnému zrychlení proudění této energie mohou přispět například dlouhé přímé chodby, nebo za sebou v přímé řadě jdoucí dveře, okna, ale i ostré hrany. Může dojít až k nebezpečnému zrychlení a následné přeměně energie na škodlivou šačch‘. Tato energie pak zapříčiňuje obtěžující neklid a rovněž velmi nezdravý stres.

Ložnice dle principů Feng shui
zdroj: http://www.fengshuiporadce.cz/inpage/loznice/

Každá konkrétní část vašeho příbytku, čili každé pole bytu či domu má svůj osobitý význam. Obecně platí poměrně jednoduchá zásada, že aktivně využívané prostory, kupříkladu pracovna, dětský pokoj nebo obývací pokoj by měly vykazovat spíše aktivní energii, kterou označujeme jako jang. Klidové zóny určené k relaxaci a odpočinku, jako například ložnice, nebo čtecí kout by měly mít v sobě víc uklidňujících a uvolňujících složek jin.

Pro každý byt, který má být harmonicky vybaven podle zásad feng-shui, je rozhodující správné a dostatečné proudění energie čchi. Z tohoto důvodu je pro půdorys bytu považován jako ideální tvar čtverec nebo obdélník. Pokud je půdorys vašeho bytu nepravidelný, může to způsobit, že váš život je pohnutý, a tím více neklidný.

Co se materiálu uplatňovaného ve feng-shui týče, je tu pět základních prvků, kterými jsou dřevo, oheň, země, kov a voda. Jedná se v přeneseném smyslu o pět kvalit energie, ať již pocházejí z přírody anebo jakýmkoli jiným způsobem přišly do našeho života. Dřevo zastupuje vše organické, vertikální a vzestupné. Oheň a jeho symbolika přinášejí do interiéru sucho, horko, vše pohyblivé, zářící předměty, ale hlavně světlo. Země zastupuje v bytě růstový potenciál. Z barev se jedná o hnědou, okrovou, oranžovou a béžovou, plochy jsou to horizontální a čtvercové, předměty kamenné a hliněné. Kov je zástupcem tvrdosti, ostrosti a vodivosti. Z barev převládají bílá a stříbrná a ve tvarech vévodí koule či oblouk. A pátým prvkem je voda, která je studená a mokrá, poddajná a sestupující. Z barev ji symbolizují modrá a černá a vše, co má nepravidelný tvar nebo je zvlněné, patří v interiéru k zástupcům této energie. V bytě může být takovým vhodným prvkem symbolizujícím vodu například bytová fontánka. Jestliže by některý z prvků u vás doma chyběl, je zapotřebí jej do interiéru dodat.

Feng-shui představuje v bydlení jeho nový prvek, další rozměr, kterým lze obohatit náš život, tomu by měla odpovídat tvarová i barevná vyváženost prostoru, volba materiálů i jeho celkový design. Feng-shui využijeme jak při volbě materiálů, tak i v užitých barvách na stěnu, či rozvrhnutí jednotlivých prvků v prostoru.